Самотата в съвременния човек/свят

Уъркшоп на АКТ-УНИМА, България

 

 

 

Гледай трейлър

По текстове на

 

Антония Антонова и Цветелина Вътева

 

 

Ръководители на уъркшопа

 

Веселка Кунчева и Мариета Голомехова

 

 

Сценография

 

Ваня Плачкова, Елица Маринова, Сияна Пейчинова, Ясмин Манделли участват: Анна-Валерия Гостанян, Валентин Василев, Деница Дончева, Елица Матева, Ива Николова, Иван-Александър Дойчев, Ивана Бобойчева, Илияна Крушева, Йордан Тинков, Любомир Желев, Маргарита Костова, Марияна Петрова, Станислав Георгиев

 

 

Снимки

 

Гергана Дамянова

 

 

Показ на резултатите

 

28.06.2021 г. 

 

 

Реализиран в

 

Държавен куклен театър, Стара Загора, България

 

 

Финансирано от

 

Национален фонд “Култура” 

Повече от година сме принудени да разбираме света по различен начин, но все пак сме заедно. Изправени сме пред трудността да се справим с проблема на самотата – тази в нас и другата – в света, който обитаваме. Самотата в социалното ни присъствие пред екраните и в ежедневното ни общуване. Самотата като хронична болка и начин на живот.

Прочети повече за "Самотата в съвременния човек/свят" в нашите новини